thin

O agenciji

Čistoća i prijatan ambijent su uvijek bile aktuelne teme, međutim, pandemija virusa Covid-19 podstakla nas je da posvetimo posebnu pažnju održavanju higijene, kako lične tako i higijene u prostorijama u kojima boravimo. Osnovana 2020. godine, agencija Lotos je specijalizovana za ovu oblast. Agencija je od samog osnivanja fokusirana da usluge čišćenja i održavanja higijene budu u skladu sa zdravstvenim i epidemiološkim zahtjevima, kako bi okruženje u kom boravite bilo bezbjedno.


Lotos agencija se bavi održavanjem higijene u stambenim i poslovnim objektima, uz maksimalno posvećen pristup koji opravdava povjerenje koje su nam klijenti ukazali. Naša agencija pruža profesionalne usluge na teritoriji cijele Crne Gore. U svojoj ponudi imamo tri vrste usluga: generalno čišćenje, redovno održavanje i dubinsko pranje. Naše vrijedno i pouzdano osoblje će se postarati da najsavremenijim mašinama i najkvalitetnijim sredstvima vaše okruženje učini čistim i bezbjednim.

O agenciji

Čistoća i prijatan ambijent su uvijek bile aktuelne teme, međutim, pandemija virusa Covid-19 podstakla nas je da posvetimo posebnu pažnju održavanju higijene, kako lične tako i higijene u prostorijama u kojima boravimo. Osnovana 2020. godine, agencija Lotos je specijalizovana za ovu oblast. Agencija je od samog osnivanja fokusirana da usluge čišćenja i održavanja higijene budu u skladu sa zdravstvenim i epidemiološkim zahtjevima, kako bi okruženje u kom boravite bilo bezbjedno.


Lotos agencija se bavi održavanjem higijene u stambenim i poslovnim objektima, uz maksimalno posvećen pristup koji opravdava povjerenje koje su nam klijenti ukazali. Naša agencija pruža profesionalne usluge na teritoriji cijele Crne Gore. U svojoj ponudi imamo tri vrste usluga: generalno čišćenje, redovno održavanje i dubinsko pranje. Naše vrijedno i pouzdano osoblje će se postarati da najsavremenijim mašinama i najkvalitetnijim sredstvima vaše okruženje učini čistim i bezbjednim.

Generalno čišćenje

Generalno čišćenje je neizostavan dio kada je riječ o održavanju higijene. Prostorije u kojima se boravi je potrebno redovno održavati, ali je prosto nemoguće svakodnevno obuhvatiti i detaljno očistiti sve površine. S obzirom na to da prljavština, vlaga i prašina kriju veliki potencijal ka narušavanju zdravlja ljudi, tome se mora posvetiti posebna pažnja.


Generalno čišćenje podrazumijeva detaljno tretiranje kompletnog prostora nakon vanredni aktivnosti ili iznenadnih situacija poput krečenja, renoviranja, poplava ili požara, kao i velikih proslava I događaja. Zbog velike količine nečistoća koje se u tom trenutku nalaze u prostoriji, ovaj način čišćenja je prijeko potreban.


Generalno čišćenje je jedna od usluga koju pruža Lotos agencija, a namijenjeno je kako poslovnim tako i stambenim objektima, za fizička ili pravna lica. Ono podrazumijeva velika, detaljna čišćenja, posebnom i kvalitetnom opremom. Generalnim čišćenjem se uklanja krupan ili sitni otpad i ostale nečistoće, temeljno se čisti, glanca i pere poslovni ili stambeni prostor, dezinfikuje i osvježava, kako bi boravak u njemu bio udoban i prijatan. Nakon ove vrste čišćenja, možete biti sigurni da su vaše prostorije detaljno dezinfikovane i čiste.


Cijena generalnog čišćenja je sedam eura po satu, po osobi ili jedan euro po m2 (ili kvadratnom metru), u zavisnosti od toga šta i koliko je klijentu potrebno. U ciljene nije uračunato čišćenje zatvorenih elemenata poput plakara, visećih polica, vitrina, regala i sličnih elemenata.

Redovno održavanje

Čuvena izreka glasi: “čistoća je pola zdravlja”, naročito u novonastaloj situaciji prilikom suočavanja sa pandemijom virusa Covid-19. Međutim, da bi nivo čistoće, posebno u zajedničkim prostorijama, bio na odgovarajućem nivou, nije dovoljno samo provjetravati prostorije i vršiti dezinfekciju. Veoma je važno redovno čišćenje svih površina i namještaja u prostorijama, odnosno postizanje i održavanje higijene. U zavisnosti od želje klijenata, površine objekta, potreba klijenata itd, redovno održavanje se može vršiti na mjesečnom ili nedjeljnom nivou. Takođe, ukoliko postoji potreba za tim, održavanje objekata se može vršiti i više puta nedjeljno.


Cijena redovnog održavanja varira u zavisnosti od potreba klijenata. Cijene usluga počinju od 0,8 eura po kvadratu ili 5 eura po satu, po osobi. Lotos agencija je spremna da odgovori na sve vaše želje u cilju povećanja zadovoljstva klijenata.


U cijenu nije uračunato čišćenje zatvorenih elemenata poput plakara, visećih polica, vitrina, regala i sličnih elemenata.

Dubinsko pranje

Dubinsko pranje, prvenstveno namještaja i tepiha, je jednako važno kao i generalno čišćenje i redovno održavanje. Bakterije koje nisu vidljive golim okom, a svakako su prisutne, mogu biti vrlo štetne po zdravlje ljudi. Sa ovim problemom se posebno suočavaju vlasnici kućnih ljubimaca poput mačaka i pasa. Životinjske dlake se mogu naći na krevetima, namještaju, tepisima ili na bilo kojoj drugoj površini na kojoj životinja boravi. U cilju održavanja higijene, potrebno je odraditi dubinsko pranje.


Lotos agencija vrši uslugu dubinskog pranja, prilikom kog sredstvo za pranje prodire u dublje slojeve tepiha ili namještaja i iz njega izvlači prljavštinu. Proces sušenja je veoma brz, tako da je vaš namještaj vrlo brzo spreman za ponovnu upotrebu, uz novi sjaj. Na ovaj način, produžava se vijek trajanja, a istovremeno utiče i na svježinu u prostoriji. Pored toga, dubinskim pranjem se umanjuje prisustvo alergena i grinja, što omogućava čistiji i zdraviji vazduh u poslovnim i stambenim objektima.

Klijenti

NVO sektor:

Privatni i javni sektor: